• Annulering PAS-festival 2020

Annulering PAS-festival 2020

Met het lekkere weer deze dagen trek ik geen jas aan als ik naar buiten ga, maar wel leg ik een zone om me heen van anderhalve meter. En dat is geen comfortzone waarbinnen het veilig is en waarbuiten spannend. Deze zone past me niet en zit in het geheel niet comfortabel, want het onzichtbare gevaar ligt er evenzeer buiten als binnen. Als iemand mijn zone nadert, lach ik vriendelijk en doe ik een stap opzij. Heel veel vriendelijk geknik deze dagen, maar het blijft onwerkelijk. De anderhalvemetersamenleving voor zolang het nodig is, maar het kan niet het ‘nieuwe normaal’ worden.

Voor Studium Generale is het normaal dat we de deuren van de universiteit openzetten om iedereen te verwelkomen om kennis op te doen en te delen. Het Pleasure, Art and Science Festival (PAS), waarmee we al enkele jaren het seizoen starten, is daar een heel mooi voorbeeld van. Hoe mooi zou het zijn om met het festival in september het academisch jaar weer te openen? Maar de onzekerheid en het risico zijn te groot. Hoe graag we het ook anders zouden willen, maar het PAS-festival dat dit jaar zou plaatsvinden op 4 en 5 september wordt geannuleerd. We denken aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van velen en volgen daarin het beleid van de universiteit. De teleurstelling bij het team is groot. Wij missen de samenkomsten. Wij werken er hard aan om de rest van ons programma vanaf september wel aan te bieden in de hoop iedereen weer normaal te ontmoeten. En we hopen in 2021 revanche te kunnen nemen met opnieuw een bijzonder feestelijk PAS-festival. Ondertussen kan iedereen ons online volgen via Studium Quarantaine.

Rob van Duijn
hoofd Bureau Studium Generale