• Identities - video-portretten

Identities - video-portretten

Studio Take Twee
Meet & Greet: 20:45 – 21:15 (NL) / 21:45 – 22:15 (EN)

Expositie van mensen met een migratieachtergrond. De stad als ‘huis van de toekomst’ is er een met bewoners van vele nationaliteiten. Voorwaarde voor een succesvol samenleven is dat we elkaars verhalen kennen, of hier in ieder geval voor openstaan. Daarom is het belangrijk te zoeken naar wat ons als mens met elkaar verbindt. En tegelijk oog te hebben voor wat ons uniek maakt en van elkaar onderscheidt.