• Brein-gebaseerde communicatie voor “locked-in” patiënten

Brein-gebaseerde communicatie voor “locked-in” patiënten

Bettina Sorger, docent cognitieve neurologie

NL & EN

Bij het zogenaamde “locked-in”-syndroom verliezen volledig bij bewust zijnde patiënten het vermogen om te
communiceren als gevolg van een ernstige motorische verlamming. Om patiënten in deze noodlottige toestand te kunnen helpen, wordt momenteel communicatie middels de technologie van brain-computer interfacing ontwikkeld. Hierdoor kan men communiceren door middel van hersensignalen. In deze lezing vertelt Bettina Sorger hoe.