• Stille armoede

Stille armoede

Zina Nimeh, docent Social and Human Development & Mardoeka Christensen, projectmanager Trajekt

NL & EN

Kun je in Nederland arm zijn? Wat doe je als je niet kunt rondkomen in een rijke stad als Maastricht? Is de
overheidssteun voldoende om je uit de armoede te helpen? Zo niet, wie helpt je dan? Wat betekent dit allemaal voor de gemeenschap en hoe kan dit de toekomst beïnvloeden? Deze lezing gaat op zoek naar antwoorden.