• De circulaire biobased economie

De circulaire biobased economie

Math Jennekens, directeur Sappi Europa

De transitie naar een circulaire biobased economie is cruciaal voor het halen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. In deze nieuwe economie zal de rol die biomassa speelt van
doorslaggevend belang zijn. Momenteel worden nieuwe technologieën en materialen ontwikkeld om deze transitie mogelijk te maken. Math Jennekens geeft een overzicht van deze ontwikkelingen en initiatieven en gaat in op de rol van de pulp- en papierindustrie.