• Perceptie door robots

Perceptie door robots

Ik zie, ik zie, wat de machine wel/niet ziet
Department of Data Science and Knowledge Engineering

Robotica is een tak van sport die enorm in ontwikkeling is. Wat binnen de robottechnologie een belangrijke rol speelt is het waarnemen en interpreteren van de omgeving. Voor mensen is dat de normaalste zaak van de wereld, maar voor machines niet. Het Department of Data Science and Knowledge Engineering geeft diverse demonstraties om te laten zien hoe robots de wereld om zich heen analyseren - zodat ze ons kunnen assisteren bij alledaagse én uitzonderlijke taken!