• Hoe zorgen wij samen voor goede ouderenzorg?

Hoe zorgen wij samen voor goede ouderenzorg?

Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde
Hilde Verbeek, docent ouderengeneeskunde

Hoeveel ouderen hebben zorg en ondersteuning nodig? En is die zorg van hoge kwaliteit? In de Academische
Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg werken zeven zorgorganisaties en vier kennisinstellingen heel gericht
samen om ouderenzorg voortdurend te vernieuwen. Hoe men dat doet? Jos Schols en Hilde Verbeek leggen dat graag uit.