• De invloed van dans en beweging op autisme

De invloed van dans en beweging op autisme

Lisanne van Dongen, gedragswetenschapper bij Xonar

Autisme spectrum stoornissen (ASS) worden gekenmerkt door een beperkte sociale interactie en communicatie en een beperkt repertoire van activiteiten en interesses. De afgelopen jaren is er veelvuldig onderzoek gedaan naar de invloed en effectiviteit van dans- en bewegingsinterventies bij mensen met hoog functionerend autisme.