• Krijg je van studeren trombose?

Krijg je van studeren trombose?

Kristien Winckers, internist vasculair geneeskundige in opleiding

Trombose is een complexe aandoening die verschillende oorzaken heeft en die uiteindelijk tot ongewenste bloedstolling in onze aderen kan leiden. Er zijn diverse tromboserisicofactoren bekend. Deze kunnen zelfs ‘samenwerken’ waardoor de kans op trombose sterk wordt vergroot. Immobilisatie is een zo’n risicofactor. Kan je van langdurig studeren en stilzitten trombose krijgen?