• Aanpakken van klimaatverandering: de rol van het recht

Aanpakken van klimaatverandering: de rol van het recht

Marjan Peeters, hoogleraar milieubeleid en recht

Het recht biedt veel mogelijkheden om reductie van broeikasgasemissies te verwezenlijken. Momenteel is
wereldwijd een vloed aan procedures ontstaan. Deze beogen om scherpere emissiemaatregelen door overheden en bedrijven af te dwingen bij de rechter. Gaat de 'juristocratie' of de democratie voor de benodigde
emissiereducties in onze maatschappij zorgen?