• De toongevoeligheid van Limburgers

De toongevoeligheid van Limburgers

Stefanie Ramachers, psycholinguïst, onderzoeker RU Nijmegen

Limburgers praten zangerig. Dat komt doordat veel Limburgse dialecten toontalen zijn. In toontalen moeten bepaalde woorden met een bepaalde melodie (toon) worden uitgesproken. Het Limburgse toonsysteem is in vergelijking met andere toontalen bijzonder complex. Hoe maakt de Limburger zich dit fascinerende deel van zijn grammatica eigen?