• Waarom PAS?

Waarom PAS?

Universiteit en Stad

Tijdens het PAS-festival zet de Universiteit Maastricht (UM) de deuren van een aantal panden in het Maastrichtse Quartier Latin wijd open voor een breed publiek voor een persoonlijke zoektocht langs bijzondere, vaak onbekende plekken. Het kan daar genieten van een groot aantal korte lezingen, concerten, dans- en theatervoorstellingen, kunst, rondleidingen en een hapje en een drankje. De meeste programmaonderdelen duren maximaal 30 minuten.

Student en stad

Het PAS-festival biedt een uitgelezen ontmoetingsplek voor studenten en ‘autochtonen’. De ervaring leert dat vooral buitenlandse studenten die, anders dan veel Nederlandse studenten, het weekend in Maastricht doorbrengen, het festival bezoeken.

Kunst en wetenschap

Wetenschap moet zich steeds meer richten op het oplossen van maatschappelijk belangrijke vraagstukken. Van kunst wordt gevraagd blijk te geven van maatschappelijke betrokkenheid. Bij PAS presenteren we een selectie van maatschappelijk relevant onderzoek dat aan de UM plaatsvindt. Daarnaast bestaat het programma uit werk van artiesten die zich in hun werk in belangrijke mate laten leiden door maatschappelijke kwesties. De aandachtige bezoeker ontdekt ook nog andere raakvlakken tussen de werelden van kunstenaars en wetenschappers.

Continuïteit

De vorige editie van PAS stond in het teken van het 40-jarig bestaan van de UM. Groter konden we niet uitpakken. Gelet op het belang van het festival voor de hele universitaire gemeenschap en voor de relatie tussen de universiteit en de regionale gemeenschap is het voortbestaan van het festival door het College van Bestuur voor de komende jaren gegarandeerd. Deze editie staat dan ook in het teken van de continuïteit.

Compacter

Net zoals een plant zijn blad verliest om te overwinteren of moet worden gesnoeid om op termijn sterker te worden of om een betere vorm te krijgen, zo hebben wij na de winter het festival kritisch opgeschud. Resultaat: minder locaties, minder voorstellingen, minder avonden. Daardoor: compacter, overzichtelijker en werkbaarder.

Pleasure ipv Parcours

De opmerkzame kijker is het niet ontgaan: de P van PAS staat niet langer voor Parcours. In de praktijk was er veel verwarring met de benaming van de jaarlijkse culturele Uitmarkt in Maastricht, het Parcours. Daarom is besloten de P als dekmantel van een ander begrip te gaan gebruiken: Pleasure, plezier. Veel van onze festivalactiviteiten stralen immers het plezier van de maker uit. Van veel bezoekers valt het plezier van het genieten al van ver van het gezicht af te lezen. Last but not least: de programmakers werken met veel plezier aan de realisatie van dit jaarlijkse festival.

Alumnidag UM

Dit jaar is er op de zaterdagmiddag een UM alumnidag. Bijna alle faculteiten bieden een programma aan. Ontmoet eerst uw studiegenoten om u vervolgens onder te dompelen in de gezellige drukte van het PAS-festival.

De zon

Het weer kunnen we niet beïnvloeden, vandaar dat we niet kunnen niet beloven dat de weergoden ons dit jaar net zo gunstig gezind zullen zijn als vorig jaar. Waar iedereen wel grip op kan hebben is op de weersgesteldheid in haar of zijn gemoed, ofwel: laat de zon in uw hart schijnen en kom genieten van het PAS!


Jacques Reiners