• Henriëtte Hustinx Prijzen

Henriëtte Hustinx Prijzen

genomineerden Toneelacademie

Annelies Billen
MoMent: Kind op sterk water

Merel Denie
Zaad

De Edmond Hustinx Stichting werd in 1961 opgericht met het doel kunst en wetenschap in Maastricht te bevorderen. Deze stichting doet dit door het PAS-festival voor het tweede achtereenvolgende jaar te ondersteunen, maar ook door jaarlijks prijzen uit te reiken aan studenten van de kunstvakopleidingen van de Hogeschool Zuyd. Enkelen van de vijf genomineerden van Toneelacademie Maastricht presenteren hun werk tijdens PAS.

Anneliese Billen, die in 2016 afstudeerde, presenteert haar laatste ‘work in progress’ MoMent: Kind op sterk water. Het gaat over de wens om de tijd te vangen, te controleren en manipuleren en hoe die wens je uiteindelijk in ongunstige situaties plaatst.

Merel Denie presenteert haar nieuwe project Zaad

De prijsuitreiking van de Henriëtte Hustinx prijzen is op donderdag 7 september. Wilt u deze bijwonen? Kijk voor meer informatie op www.zuyd.nl