• Het oplossen van plasticvervuiling via de zijderoute

Het oplossen van plasticvervuiling via de zijderoute

Dr. Jules Harings, docent macromolecular physics and technology
Doorlopend programma

Het leven op aarde wordt onnodig bedreigd door plastics. Het terugdringen van plastic zwerfaval vraagt om een integrale aanpak van materiaaltechnologie en gedragseconomie. Harings laat zien hoe natuurlijke materialen zoals zijde de inspiratie vormen voor een techno-economisch, circulair model voor plastic verpakkingen op basis van natuurlijke grondstoffen. Deze breken – onder invloed van water – alleen af wanneer ze onverhoopt in de natuur terechtkomen, maar behouden hun functionaliteit in de gebruiksfase.