• Thuis bevallen in Nederland

Thuis bevallen in Nederland

Dr. Pien Offerhaus
docent-onderzoeker verloskundige, Academie Verloskunde Maastricht

Er is een gezegde: ‘als de wereld vergaat moet je in Nederland zijn, want daar lopen ze 50 jaar achter’. Volgens sommigen geldt dit voor de thuisbevalling. Is dat wel zo? Terwijl in Nederland het aantal thuisbevallingen daalt, stijgt in andere westerse landen de belangstelling daarvoor. Lopen we nu achter of lopen we toch voorop? En wat doet het er eigenlijk toe?