• Pensioenversoberingen

Pensioenversoberingen

Dr. Raymond Montizaan
onderzoeker, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen blijft noodzakelijk om de lasten van het pensioenstelsel over de verschillende generaties eerlijker te verdelen. Kan iedereen het volhouden om langer door te werken? Deeltijdpensionering wordt vaak genoemd als oplossing. In welke mate is de gezondheid een belemmering voor het langere doorwerken? Is er spraken van groeiende ongelijkheid tussen opleidingsniveaus?