• De cultuurgeschiedenis van de wildernis

De cultuurgeschiedenis van de wildernis

Dr. Raf De Bont
docent geschiedenis

Internationale natuurbeschermingsorganisaties hebben een zwak voor de wildernis. Waarom? Waarom vindt men bepaalde natuur waardevol en andere niet? De Bont zoekt de antwoorden in de cultuurgeschiedenis. Hij brengt ons van de negentiende-eeuwse Amerikaanse romantici, de jagers op groot wild in koloniaal Afrika, naar de runderen van de Oostvaardersplassen.