• Psychosociale factoren bij maag-darmklachten

Psychosociale factoren bij maag-darmklachten

Dr. Joanna Kruimel
docent maag-, darm- en leverziekten

Dr. Carsten Leue
hoogleraar ziekenhuispsychiatrie

Veel mensen hebben last van maag-darmklachten. Onderzoek laat echter vaak geen zichtbare afwijkingen zien aan het maag-darmkanaal: het gaat dan om zogenaamde “functionele maag-darmklachten”, waarbij een ontregeling van de “hersen-darm-as” een rol kan spelen. Daarom is een goede communicatie tussen patiënt en dokter met aandacht voor psychosociale factoren zo belangrijk.