• Drones inzetten voor het vinden van overledenen

Drones inzetten voor het vinden van overledenen

21.00-21.30 / Locatie 2, Bouillonstraat 3: Statenzaal C 1.302 (via Lenculenstraat 26)

Dr. ing. Tristan Krap
docent forensische geneeskunde, antropologie en tafonomie

In het geval van een vermissing met een vermoeden van overlijden of een massa-fataliteitsincident, zoals een vliegtuigramp, wordt er met manschappen gezocht naar overledenen. Hierbij wordt het zoekteam blootgesteld aan diverse veiligheidsrisico’s en de vondstkans wordt nadelig beïnvloed door omgevingsvariabelen. Tristan Krap presenteert een nieuwe techniek waarmee gezocht kan worden. Deze minimaliseert de veiligheidsrisico’s en verhoogt de vondstkans.