• Meer inspraak in het beleggingsbeleid van uw pensioenfonds?

Meer inspraak in het beleggingsbeleid van uw pensioenfonds?

20.30-21.00 / Locatie 6: Zwingelput 4, D 0.039 + D 0.041

Prof. dr. Rob Bauer
hoogleraar financiering

Foto door Harry Heuts

Nederlandse werknemers dragen doorgaans verplicht bij aan een pensioenfonds. Pensioenbesturen nemen beslissingen op financieel gebied (bijvoorbeeld hoeveel risico wordt genomen), maar in toenemende mate ook over ethische vraagstukken (uitsluiten van fossiele industrie bijvoorbeeld) en duurzaamheid (biodiversiteit bijvoorbeeld). Hoe kunnen pensioendeelnemers bij dit soort beslissingen worden betrokken? Rob Bauer geeft voorbeelden van pensioenfondsen die dit op een innovatieve wijze oppakken.