• Neurofeedback voor politie

Neurofeedback voor politie

20.00-20.30 / Locatie 6, Zwingelput 4, B 0.014

Andreas Bressler
promovendus cognitieve neurowetenschappen

Politiemensen worden vaak geconfronteerd met levensbedreigende situaties waarin ze kalm moeten blijven en rationele beslissingen moeten nemen. Kan een neurofeedback-training die hersenactiviteit in real-time visualiseert hen helpen om hun emoties beter te reguleren? En kan de gemiddelde mens er iets van leren?