• Vroege voorspelling van leesproblemen

Vroege voorspelling van leesproblemen

19.30-20.00 / Locatie 4: Kapoenstraat 2, 0.009

Prof. dr. Milene Bonte
hoogleraar taal- en hersenontwikkeling

Kinderen laten grote verschillen in leesontwikkeling zien en leesproblemen (dyslexie) worden nu pas laat vastgesteld. Kunnen we betere manieren ontwikkelen om leesproblemen eerder te voorspellen? Wat vertelt hersenonderzoek ons daarover? En waarom is het zo belangrijk om te kijken naar individuele verschillen in leerpotentieel in plaats van momentopnames van kennis?