• Buurt, omgeving en identiteit

Buurt, omgeving en identiteit

Korte introductie: 19.50 uur | Ronde 1: 20.30 uur | Ronde 2: 21.30 uur

Vraag uit de buurt: Wat is het effect van de Groene Loper op de buurt? Het is straks mijn buurt niet meer.

Jeroen Moes en Janna Boreas
Lokaal voormalige Theresiaschool

Maastricht is een prachtige stad. Voor bezoekers, studenten, ondernemers, en bewoners. Van centrum tot buitenwijk. De stad werkt dan ook al decennialang in grootschalige projecten aan het vernieuwen van verschillende stadsdelen. De Stokstraat – in 1950 een verpauperde buurt, nu een luxe winkelstraat – was ooit een van de eerste ingrepen. Vandaag de dag is de ‘Groene Loper’ aan de beurt. Maar wat gebeurde er eigenlijk met de mensen die in de Stokstraat woonden? En hoe zit dat met de bewoners rondom de Groene Loper, zoals in Wittevrouwenveld? Welke lessen kunnen we trekken uit de Maastrichtse ervaringen met stedelijke vernieuwingen? Janna ging Wittevrouwenveld in om dat ook aan de bewoners zelf te vragen.