• De gezonde Buurt BBQ: Buik, Billen, Questionnaires

De gezonde Buurt BBQ: Buik, Billen, Questionnaires

Korte introductie: 19.50 uur | ronde 1: 20.30 uur | ronde 2: 21.30 uur

Vraag uit de buurt: Hoe kunnen we gezonder leven en draagt de Groene Loper daaraan bij?

Stef Kremers
Lokaal voormalige Theresiaschool

Stef gaat in op de positieve effecten van bewegen in het algemeen. Hij vertelt daarnaast ook ook over onderzoek naar beweegpatronen op en rondom de Groene Loper. Ook praat hij over de effecten van de aanleg van de Groene Loper op de gezondheid. Hij gaat graag in gesprek met buurtbewoners om te kijken hoe de buurt beter kan worden ingericht om gezond bewegen in de buurt gemakkelijker en leuker te maken.