Festival MAAS!

Het lijkt wel lente in het najaar. De stad ontwaakt en gaat weer leven nu de coronamaatregelen (deels) worden teruggedraaid. Het sociaal-culturele leven bloeit weer op. Niet alleen het PAS Festival zorgt voor een mooie start na de zomer, ook het BRUIS Festival vindt plaats in hetzelfde weekend. Beide festivals zijn onderdeel van het stadsbreed Festival MAAS! www.festivalmaas.nl.